Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

16 Κατηγορίες μαθημάτων

Υγειονομία

Δύο (2) εκπαιδευτικά προγράμματα

GDPR
Δύο (2) εκπαιδευτικά προγράμματα
Τουριστικά

Επτά (7) εκπαιδευτικά προγράμματα

Ενδοεπιχειρησιακά

Πέντε (5) εκπαιδευτικά προγράμματα

Επιδοτούμενα

Έξι (6) εκπαιδευτικά προγράμματα

Marketing

Τέσσερα (4) εκπαιδευτικά προγράμματα

Οικονομία & διοίκηση

Δύο (2) εκπαιδευτικά προγράμματα

Αγροτικά

Επτά (7) εκπαιδευτικά προγράμματα