Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

21 Κατηγορίες μαθημάτων

Υγειονομία

Δύο (2) εκπαιδευτικά προγράμματα

GDPR
Δύο (2) εκπαιδευτικά προγράμματα
Τουριστικά

Επτά (7) εκπαιδευτικά προγράμματα

Ενδοεπιχειρησιακά

Πέντε (5) εκπαιδευτικά προγράμματα

Επιδοτούμενα

Έξι (6) εκπαιδευτικά προγράμματα

Marketing

Τέσσερα (4) εκπαιδευτικά προγράμματα

Οικονομία & διοίκηση

Δύο (2) εκπαιδευτικά προγράμματα

Αγροτικά

Επτά (7) εκπαιδευτικά προγράμματα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης αναλύονται οι βασικές αρχές της Διαχείρισης Έργου σε οργανωτικά ζητήματα και περιγράφονται οι διαδικασίες και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό, υλοποίηση, έλεγχο και ολοκλήρωση του έργου και τους περιορισμούς κόστους και χρόνου μέσα στους οποίους το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στους δικαιούχους του.Δίνεταιέμφαση στις τεχνικές χρονικού προγραμματισμού και στις μεθόδους ελέγχου της ποιότητας, του κόστους και της πορεία των εργασιών.