Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

7 Μαθήματα

Αγροτικά

Ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων

Το Millennium Education Centre στα Νέα Μουδανιά αναλαμβάνει την έκδοση πιστοποιητικών ορθολογικής χρήσης καθώς και την διευθέτηση των διαδικασιών για την αλλαγή χρηστών ανάμεσα σε άτομα που έχουν σχέση Α βαθμού συγγένειας με τον επικεφαλή της αγροτικής εκμετάλλευσης.


Αγροτικά

Σύγχρονα επιχειρηματικά εργαλεία δημιουργίας βιώσιμων και αειφορικών αγροδιατροφικών επιχειρήσεων

Ο Αγροδιατροφικός Τομέας στην Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης με θετικά αποτελέσματα για τους ανθρώπους που ασχολούνται ή/και θέλουν να ασχοληθούν με την παραγωγή και μεταποίηση προϊόντων του πρωτογενή τομέα.

Αγροτικά

Σχεδιασμός εξαγωγικών δράσεων αγροδιατροφικών επιχειρήσεων

Ο Αγροδιατροφικός τομέας στην Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις αλλά και καλείται να αξιοποιήσει και τις προοπτικές που αδιαμφισβήτητα υφίστανται. Για να καταστεί αυτό εφικτό απαιτείται η ύπαρξη ενός καλά σχεδιασμένου συστήματος το οποίο θα είναι διαμορφωμένο με μία προσέγγιση βασισμένη στην κοινή λογική αλλά και στο στρατηγικό σχεδιασμό σε αντίθεση μ’ αυτό που γινόταν μέχρι τώρα και το οποίο ήταν στοχευμένο μόνο στην αξία και το κέρδος.

Αγροτικά

Branding, marketing & digital marketing αγροδιατροφικών επιχειρήσεων

Η Ελλάδα τα τελευταία πέντε (5) χρόνια αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις σε οικονομικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο αξιών, ηθικής, συνολικής οργάνωσης και αειφορικής ανάπτυξης. Ακούγεται από παντού ότι για να βγει η Ελλάδα από αυτήν την Κρίση θα πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη και ότι ένας από τους πυλώνες στους οποίους μπορεί και πρέπει να στηριχθεί είναι ο Αγροδιατροφικός της Τομέας.

Αγροτικά

Η αγροδιατροφική επιχείρηση στο διαδίκτυο: Δημιουργία ιστοσελίδας, δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος & παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα

Ζούμε στην ψηφιακή εποχή, στην εποχή της «προσοχής» αλλά και στην εποχή των Big Data. Όμως ζούμε και στην εποχή κατά την οποία η λογική της B2C-Business to Consumer ή/και Β2B-Business to Business προώθησης των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών θεωρείται ξεπερασμένη. Το μέλλον βρίσκεται στο H2H-Human to Human Marketing, Μάρκετινγκ από Άνθρωπο σε Άνθρωπο. Αυτό σημαίνει ότι η επιτυχία κάθε αγροδιατροφικής επιχείρησης εξαρτάται από το πόσο καλά καταλαβαίνει την πελατειακή της βάση αλλά και από το πόσο καλά κατανοεί και χρησιμοποιεί τα σύγχρονα εργαλεία του Διαδικτυακού Μάρκετινγκ-Digital Marketing.

Αγροτικά

Η κοινωνική οικονομία στο αγροδιατροφικό επιχειρείν: Δημιουργία κοινωνικών αγροδιατροφικών επιχειρήσεων

Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα τα τελευταία χρόνια αποτελεί έναν σύγχρονο τρόπο επίλυσης πολλών κοινωνικο-οικονομικό-πολιτιστικών προβλημάτων ανά τον κόσμο καλύπτοντας ένα κενό που υπάρχει λόγω της αδυναμίας τόσο του κράτους όσο και των κλασικών ιδιωτικών επιχειρήσεων να δώσουν αποτελεσματικές λύσεις σ’ αυτά. Πολλές από τις κοινωνικές επιχειρήσεις που έχουν δημιουργηθεί ανά τον κόσμο σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον Αγροδιατροφικό Τομέα λόγω της σημαντικότητάς του στη διασφάλιση της ζωής της Ανθρωπότητας και του Πλανήτη.

Αγροτικά

Ανάπτυξη πετυχημένης αγροτουριστικής επιχείρησης

Τα τελευταία χρόνια γίνεται μία σοβαρή προσπάθεια σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με στόχο να γίνει γνωστή η Ελλάδα όχι μόνο ως προορισμός για «ήλιο και θάλασσα» αλλά ως ένας προορισμός με εξειδικευμένες μορφές τουρισμού και πάντα σε συνέργια με τις πρωτοβουλίες για προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσεται και ο Αγροτουρισμός ο οποίος αναμένεται να εμφανίσει μία αύξηση της τάξης του 30% μέσα στην επόμενη δεκαετία καθώς οι άνθρωποι των πόλεων θέλοντας να ξαναβρούν τις ρίζες τους αρχίζουν να στρέφονται σε μία ζωή πιο υγιεινή, κοντά στη φύση και θέλουν να εκπαιδεύσουν τόσο τους εαυτούς τους όσο και τα παιδιά τους προς αυτήν την κατεύθυνση.