Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

1 Μαθήματα

Βασικές ψηφιακές Δεξιότητες Office 2016 – Win.10
Βασικές ψηφιακές Δεξιότητες Office 2016 – Win.10
Προεπισκόπηση Μαθήματος

Βασικές ψηφιακές Δεξιότητες Office 2016 – Win.10

Βασικές ψηφιακές Δεξιότητες Office 2016 – Win.10

Κύριος στόχος του προγράμματος κατάρτισης είναι η ενίσχυση των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων, προκειμένου να ενταχθούν αποτελεσματικά στην αγορά εργασίας.

Μέσω του συνδυασμού θεωρητικών οδηγιών και πρακτικών εφαρμογών, στόχος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με όλες τις εφαρμογές, ώστε να είναι παραγωγικοί και αποδοτικοί στις εργασίες που θα απαιτηθούν.


Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος είναι δομημένο για χρήση τόσο μέσω της διεύθυνσης του διδάσκοντα όσο και με τη μεθοδολογία της αυτοδιδασκαλίας, ώστε ο εκπαιδευόμενος να μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανατρέξει σε αυτό και να εμβαθύνει χωρίς τη βοήθεια του εκπαιδευτή.


Απαραίτητο στοιχείο όλου του προγράμματος είναι η χρήση οπτικών ερεθισμάτων και συμβόλων, τα οποία σχετίζονται άμεσα με τις εντολές των διδασκόμενων εφαρμογών, ώστε ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να προσαρμοστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο περιβάλλον λειτουργίας και χρήσης κάθε εφαρμογής.