Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

1 Μαθήματα

Digital Marketing

Digital Marketing

Μια αθόρυβη επανάσταση συντελείται στις μέρες μας. Ένας διαρκής μετασχηματισμός της παγκόσμιας οικονομίας πραγματοποιείται, οικονομικοί κλάδοι καταργούνται ή μετασχηματίζονται ριζικά, με συνέπεια χιλιάδες θέσεις εργασίας να χάνονται, ενώ οι νέες θέσεις εργασίας που εμφανίζονται απαιτούν σχεδόν ριζικά νέες δεξιότητες από τους εργαζομένους. Όλες οι οικονομίες βρίσκονται σε μία πορεία μετασχηματισμού, του ψηφιακού μετασχηματισμού, με το διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα να βρίσκονται στο κέντρο των αλλαγών αυτών. Κυβερνητικά προγράμματα και δράσεις επιδιώκουν να διασώσουν τις επιχειρήσεις των χωρών τους προσφέροντας κίνητρα για να προχωρήσουν στις συγκεκριμένες αλλαγές.