Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

1 Μαθήματα

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας Επιχειρήσεων
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας Επιχειρήσεων
Προεπισκόπηση Μαθήματος

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας Επιχειρήσεων

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας Επιχειρήσεων

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο Περιβαλλοντική Διαχείριση, Υγεία και

Ασφάλεια Επιχειρήσεων, που έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία Εκπαιδευτικές και

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. είναι να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι τις κατάλληλες

γνώσεις & δεξιότητες σε θέματα της περιβαλλοντικής διαχείρισης των επιχειρήσεων, το σχεδιασμό,

την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την επιθεώρηση συστημάτων που αφορούν στη διαρκή βελτίωση

των περιβαλλοντικών επιδόσεων τους, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την υγεία

και ασφάλεια στην εργασία του προσωπικού, και την αναβάθμιση της ποιότητας του εργασιακού

περιβάλλοντος.