Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

1 Μαθήματα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
Προεπισκόπηση Μαθήματος

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης αναλύονται οι βασικές αρχές της Διαχείρισης Έργου σε οργανωτικά ζητήματα και περιγράφονται οι διαδικασίες και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό, υλοποίηση, έλεγχο και ολοκλήρωση του έργου και τους περιορισμούς κόστους και χρόνου μέσα στους οποίους το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στους δικαιούχους του.Δίνεταιέμφαση στις τεχνικές χρονικού προγραμματισμού και στις μεθόδους ελέγχου της ποιότητας, του κόστους και της πορεία των εργασιών.