Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

1 Μαθήματα

Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Προεπισκόπηση Μαθήματος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης

Οι απαιτήσεις μιας σύγχρονης επιχείρησης από ένα στέλεχος γραμματειακής υποστήριξης είναι τέτοιες και τόσες, που
μεταβάλλουν τον υπάλληλο της συγκεκριμένης θέσης σε πολυεργαλείο . Το στέλεχος της γραμματειακής υποστήριξης είναι
απαραίτητο να έχει πολλές γενικές και ειδικές γνώσεις, εξαιρετικές δεξιότητες και ικανότητες ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στον
ρόλο που απαιτούν οι σημερινές επιχειρήσεις. Από την ικανότητα στην επικοινωνία, τις δημόσιες σχέσεις και την εξυπηρέτηση
πελατών μέχρι τη συγγραφή επαγγελματικών κειμένων και την χρήση της νέας τεχνολογίας.