Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

1 Μαθήματα

Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 23
Προεπισκόπηση Μαθήματος

Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 23

Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης ασχολείται με τη


Διαχείριση της Εφοδιαστικής αλυσίδας. Αναλύονται οι βασικές


αρχές της διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας και δίνεται έμφαση


στα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης της αποθήκης. Ακόμη,


αναφέρονται οι κατηγορίες και τα μέσα μεταφορών και


αποθήκευσης καθώς και οι τεχνικές οργάνωσής τους. Γίνεται


αναφορά στα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και στις αρχές


βελτιοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τέλος, γίνεται αναφορά


στη διαχείριση των παραγγελιών των πελατών και των


προμηθευτών.