Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

4 Μαθήματα

Υγειονομία

E-Commerce

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης είναι η γνωριμία με τα ολοκληρωμένα εργαλεία ανάπτυξης ιστοχώρων. Θα μάθετε πώς γίνεται η φιλοξενία μιας ιστοσελίδας αναρτημένης στο διαδίκτυο και θα γνωρίσετε τι είναι τα Content Management Systems (CMS, Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου). 

Το Ίντερνετ προσφέρει πολλά οφέλη σε μία επιχείρηση που χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό εμπόριο. Επομένως, αναλύεται ο τρόπος αύξησης των Followers στα social media και πώς αυτό θα βοηθήσει την επιχείρηση. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το ηλεκτρονικό εμπόριο, η ραγδαία ανάπτυξη του Ίντερνετ και τα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν. Επίσης, γίνεται παρουσίαση κάποιων πρότυπων ηλεκτρονικών καταστημάτων. 

Σημαντικό είναι επίσης για τα ηλεκτρονικά καταστήματα να γνωρίζουν τα εργαλεία επεξεργασίας εικόνας και βίντεο. Όσον αφορά την εικόνα θα έρθετε σε επαφή με το εργαλείο Photoshop, ενώ όσον αφορά το βίντεο, θα γνωρίσετε το εργαλείο Premiere καθώς και τις σημαντικότερες λειτουργίες αυτών. Ύστερα, γίνεται εξοικείωση με τα Εργαλεία ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Δηλαδή θα παρουσιαστούν τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας και κατ’ επέκταση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. 

Επιπλέον, γίνεται εισαγωγή στην έννοια του Search Engine Optimization καθώς και τους παράγοντες που συμβάλουν στην βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας σας.  

Σημαντικό είναι να γνωρίζετε τις βασικές αρχές της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων καθώς και της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Επίσης, γίνεται παρουσίαση του πιστοποιητικού SSL αλλά και των Cookies για ευκολότερη την πλοήγηση στο Web. 

Τέλος, γίνεται αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η Οδηγία 2000/31/ΕΚ και το Π.Δ. για το ηλεκτρονικό εμπόριο αλλά και παραθέτονται εκείνα τα σημεία της οδηγίας 2011/83/ΕΕ που αφορούν τα δικαιώματα των καταναλωτών. 

Υγειονομία

Εκπαίδευση στα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα COVID-19 για το προσωπικό των τουριστικών καταλυμάτων

Για τη διασφάλιση της εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος από το κατάλυμα είναι απαραίτητο να οριστεί υπεύθυνος εφαρμογής. Η θέση του συντονιστή, ανάλογα με το μέγεθος του καταλύματος, μπορεί να καλύπτεται από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, από υπάρχουσα θέση Γενικού Διευθυντή / Διευθυντή Ποιότητας κ.λπ. ή από νέα θέση στο οργανόγραμμα. Επίσης, μπορεί να ορισθεί σε επίπεδο Ομάδας Διαχείρισης.

Υγειονομία

Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007, όλοι οι ιδιοκτήτες και υπάλληλοι Τουριστικών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων, καθώς και όλοι όσοι εμπλέκονται με άμεσο ή έμμεσο χειρισμό τροφίμων, σε επιχειρήσεις που ακολουθούν μια από τις ακόλουθες δραστηριότητες: παρασκευή, μεταποίηση, παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, μετακίνηση και προσφορά προς πώληση ή διάθεση τροφίμων, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν Πιστοποιημένο Σεμινάριο Κατάρτισης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.)