Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

5 Μαθήματα

Τεχνικός ασφαλείας
Ενδοεπιχειρησιακά
Προεπισκόπηση Μαθήματος

Ενδοεπιχειρησιακά

Τεχνικός ασφαλείας

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας, αφορά όλους τους εργοδότες που απασχολούν εργαζομένους, καθώς προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία να διαθέτει υπεύθυνο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στο χώρο της επιχείρησης.

Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων
Ενδοεπιχειρησιακά
Προεπισκόπηση Μαθήματος

Ενδοεπιχειρησιακά

Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων

Το Millennium ducation Centre στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της δια βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί επιμορφωτικό πρόγραμμα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

Πρώτες βοήθειες – Πυρασφάλεια
Ενδοεπιχειρησιακά
Προεπισκόπηση Μαθήματος

Ενδοεπιχειρησιακά

Πρώτες βοήθειες – Πυρασφάλεια

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σκοπό σε πρώτη φάση να μεταδώσει τη γνώση στις πρώτες βοήθειες και την αναζωογόνηση, προκειμένου κάποιος να ανταποκριθεί σε επείγον, απειλητικό για τη ζωή, συμβάν στο χώρο εργασίας του και να παράσχει αποτελεσματική αρχική φροντίδα, και σε δεύτερη φάση οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να μάθουν πως μπορούν να διαχειριστούν ένα επεισόδιο πυρκαγιάς.

Ξένες γλώσσες για Επαγγελματίες του τουρισμού
Ενδοεπιχειρησιακά
Προεπισκόπηση Μαθήματος

Ενδοεπιχειρησιακά

Ξένες γλώσσες για Επαγγελματίες του τουρισμού

Ο σκοπός την εκπαίδευσης ξένων γλωσσών για Επαγγελματίες του Τουριστικού Κλάδου είναι:
• Να γνωρίζουν τις βασικές γνώσεις που χρειάζονται για να συνεννοούνται.
• Να είναι σε θέση να εξυπηρετούν τους επισκέπτες.
• Να μπορέσουν να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταστήματα και γραφεία.

Διαχείριση συστημάτων κρατήσεων
Ενδοεπιχειρησιακά
Προεπισκόπηση Μαθήματος

Ενδοεπιχειρησιακά

Διαχείριση συστημάτων κρατήσεων

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε άτομο μιας επιχείρησης που επιθυμεί να αναπτύξει τις δεξιότητες και τις γνώσεις του, αξιοποιώντας την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες, έτσι ώστε να διαχειρίζεται μόνο του το σύστημα κρατήσεων την ιστοσελίδα κλπ.