Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

2 Μαθήματα

Λογιστική
Οικονομία & διοίκηση
Προεπισκόπηση Μαθήματος

Οικονομία & διοίκηση

Λογιστική

Γίνε ειδικός στη διαχείριση των αριθμών. Αποκτώντας την εμπειρία που χρειάζεται, γίνεσαι λογιστής ικανός να αναλάβεις τα οικονομικά τμήματα της επιχείρησης. Καλλιεργώντας το τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης των οικονομικών μιας επιχείρησης οι σπουδαστές αφομοιώνουν όλες τις δεξιότητες που απαιτούνται για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Οι απόφοιτοι, με τις εξειδικευμένες γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτούν, μπορούν να κάνουν καριέρα σε μηχανογραφημένα λογιστήρια οικονομικών μονάδων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, εφαρμόζοντας τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και της νομοθεσίας της κοινωνικής ασφάλισης.

Διοίκηση Επιχειρήσεων
Οικονομία & διοίκηση
Προεπισκόπηση Μαθήματος

Οικονομία & διοίκηση

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Τα επαγγέλματα γύρω από τις επιχειρήσεις είναι πλέον από τα πιο δημοφιλή προσφέροντας τη δυνατότητα εκμάθησης των τεχνικών Marketing για τον ιδανικό συνδυασμό εξέλιξης της επιχείρησης. H γνώση και η εμπειρία θεωρούνται απαραίτητα στον ανταγωνισμό του εργασιακού χώρου. Βασική αρχή του προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων, η εκμάθηση των καθηκόντων και η ανταπόκριση των ενδιαφερόμενων στις απαιτήσεις του κλάδου της διοίκησης επιχειρήσεων. Ο συνδυασμός βασικών γνώσεων στην οικονομία και τη διοίκηση επιχειρήσεων θεωρείται ο ιδανικός για καριέρα στο επάγγελμα.