Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

6 Μαθήματα

Επιδοτούμενα

Voucher για επιστήμονες

Παρέχεται επίδομα κατάρτισης ύψους 600€ στους επιστήμονες, επαγγελματίες, ελεύθερους επαγγελματίες, για τον εμπλουτισμό γνώσεων και την αναβάθμιση δεξιοτήτων. Γενικότερα, μπορούν να συμμετέχουν επιστήμονες των 6 κλάδων.

Επιδοτούμενα

Voucher 18 - 24

Voucher 18 - 24

Επιδοτούμενα

Voucher 25 - 29

Voucher 25 - 29

Επιδοτούμενα

Voucher 29 - 64

Voucher 29 - 64

Επιδοτούμενα

Λ.Α.Ε.Κ. 0.24

Λ.Α.Ε.Κ. 0.24

Επιδοτούμενα

Λ.Α.Ε.Κ. 1.25

Λ.Α.Ε.Κ. 1.25